Boehringer Ingelheim ispitivanje u stvarnom okruženju liječenja sekvenciranja raka pluća pozitivnog na EGFR mutacije

Boehringer Ingelheim je započeo  GioTag, ispitivanje iz stvarnog okruženja za ocjenu utjecaja sekvencijalnog liječenja u bolesnika s uznapredovalim rakom pluća nemalih stanica (NSCLC) pozitivnim na EGFR mutacije (M+). Podaci na oko 190 bolesnika koji su primali inhibitor tirozinske kinaze (TKI) – afatinib* u prvoj liniji liječenja, iza čega slijedi  osimertinib**u drugoj liniji liječenja kao dio standardne kliničke prakse – bit će analizirani za određivanje ukupnog vremena na liječenju.

Dr. Maximilian Hochmair, medicinski onkolog, iz Beča i koordinirajući ispitivač u ovom pokusu je komentirao: “Oko 50 – 60 % bolesnika s NSCLC-om razvit će rezistentnost na T790M mutaciju nakon liječenja prvom ili drugom generacijom TKI-a. Međutim, uz osimertinib, koji specifično cilja na T790M mutaciju, liječenje koje cilja na drugu liniju je sada realna opcija koja pomaže odgoditi primjenu kemoterapije čak i dulje razdoblje. Uz dostupnost bolje ciljanih  liječenja, za liječnike je važno razumjeti kako optimalno sekvencirati liječenja radi osiguravanja postignuća najboljih mogućih ishoda. Ovo ispitivanje iz stvarnog okruženja stvorit će važna zapažanja o rezistentnim mutacijama i redoslijedu radi daljnjeg informiranja u vezi dugotrajnog planiranja liječenja.”

Ispitivanje, retrospektivni pregled, analizirat će podatke iz 65 centara ispitivanja u 11 zemalja, radi određivanja vremena liječenja afatinibom kao liječenja prve linije u EGFR M+ raku pluća, iza čega slijedi osimertinib za bolesnike s T790M rezistentnom mutacijom, u okruženju iz realnog svijeta. Također, prikupit će se dostupni podaci o mutacijama nakon liječenja osimertinibom. Uz ograničene informacije koje su dostupne o rezultatima sekvencijalnog liječenja dvama ciljanim liječenjima, ovo ispitivanje će dati zapažanje o utjecaju TKI-a korištenih u ovoj bolesničkoj populaciji i liječenju kemoterapijom koje slijedi. Redoslijed liječenja TKI-ima može biti ključan determinant dugotrajnih ishoda bolesnika u EGFR M+ NSCLC.

Dr. Victoria Zazulina, Global Head of Solid Tumour Oncology, Medicinski odjel  Boehringer Ingelheima je komentirala: “Donošenje odluke o liječenju postaje složenije zbog povećanog broja opcija u liječenju koje su danas, nasreću, dostupne bolesnicima s rakom pluća pozitivnim na EGFR mutacije. Većom dostupnošću podataka putem ovog ispitivanja iz stvarnog okruženja, saznat ćemo više o utjecaju višestrukih linija ciljanog liječenja na bolesničke ishode. Nadalje, podaci će dati vrijedna zapažanja za vođenje našeg kontinuiranog razvoja sljedeće generacije udarnih liječenja.”

Dostupnost rezultata iz ispitivanja GioTag očekuje se 2018. godine.

*Afatinib je odobren na određenom broju tržišta, uključujući EU, Japan, Kinu, Tajvan i Kanadu pod nazivom brenda Giotrif®, u SAD-u pod nazivom brenda Gilotrif® te u Indiji pod nazivom brenda Xovoltib® za uporabu u bolesnika s različitim tipovima NSCLC-a pozitivnog na EGFR mutacije. Afatinib je također odobren u EU, SAD-u i na drugim tržištima za liječenje bolesnika s uznapredovalim  SqCC pluća kada bolest progredira (tijekom ili) nakon liječenja s kemoterapijom baziranom na platinumu. Afatinib je u fazi regulatornog pregledu od strane zdravstvenih vlasti u drugim zemljama širom svijeta. Uvjeti registracije se razlikuju na međunarodnoj osnovi, te molimo referirati na nacionalno odobrene informacije o propisivanju.

**Osimertinib je indiciran za liječenje odraslih bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatičkim NSCLC-om pozitivni na EGFR T790M mutacije

prethodni tekst
sljedeći tekst

You Might Also Like

steroid-pharm.com

steroid-pharm.com

Виагра